İttifak Devletleri1915;

  • Kırmızı renk, İttifak devletlerini,
  • Yeşil renk, İtilaf Devletlerini
  • Sarı renk, tarafsız ülkeleri
göstermektedir.
İttifak (Bağlaşma) Devletleri, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşan devletler grubudur. İtalya daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçmiştir. Daha sonra gruba Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan da katılmıştır. İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı'nda, İtilaf Devletleri grubuna karşı savaşmış ve 1918'de savaştan yenik olarak çıkmışlardır. Bu savaş sonucu İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmışlardır.


Birinci Dünya Savaşı sonucunda İttifak Devletlerinin askeri kayıpları.