Osmanlı Devletinin Toprak Yönetimi Şeması

Türkiye Kategorisinde ve Osmanlı İmparatorluğu Forumunda Bulunan Osmanlı Devletinin Toprak Yönetimi Şeması Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> ...

+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8
 1. #1

  Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Mesajlar
  1.670
  Tecrübe Puanı
  174

  Osmanlı Devletinin Toprak Yönetimi Şeması

  Osmanlı Devletinin Toprak Yönetimi Şeması
  Osmanlı Devletinin Toprak Yönetimi  Osmanlı Devletinin Toprak Yönetimi Şeması


  A)Miri Topraklar
  B)Mülk Topraklar
  C)Vakıf Topraklar

  a)MİRİ TOPRAKLAR : fetih yoluyla devlet mülkiyetine geçen arazilerdir.bu topraklar devlete ait olduğu için devredilmez satılmaz ve miras bırakılmazdı.
  B)MÜLK TOPRAKLARadişah tarafından üstün hizmetler karşılığında kişilere özel olarak verilen arazilerdir.bu arazilere sahip olanlar bu toprakları sata bilir ve miras bırakabilirlerdi.
  C)VAKIF TOPRAKLAR:gelirleri cami medrese şifahane imarathane (aşevi) gibi din bilim ve hayır işlerine harcanan topraklardır.Bu topraklardan vergi alınmazdı.


  DETAYLI AŞŞAĞIDA
  Bunu Google+'da Paylaş

 2. #2

  Üyelik tarihi
  Nov 2011
  Bulunduğu yer
  Osmanlı İmparatorluğu'ndan
  Mesajlar
  5.213
  Tecrübe Puanı
  528
  Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi Toprak Sistemi
  Osmanlı Devletinin Yükselme Devri Toprak Sistemi  Ülke toprakları yönetim bakımından üçe ayrıldı.
  1. Merkeze bağlı eyaletler,
  2. Merkeze bağlı hükümet ve beylikler,
  3. Özel yönetimi olan beylikler
  Eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara ve kazalarda köylere ayrılmıştı.

  1. Merkeze bağlı eyaletler;
  Rumeli beylerbeyi ve Anadolu beylerbeyliği olarak ikiye ayrılmıştır. Rumeli beylerbeyi makamca yüksekti. Beylerbeyleri başarılı olduktan sonra vezir olurlardı. Beylerbeyinin eyalet merkezine paşasancağı denilirdi. Memleket idaresindeki başlıca görevliler şunlardı;
  Kadı: Kazaları yönetir ve adalet işlerine bakardı.
  Subaşı: Sancak ve kazalarda güvenliği sağlayan, askeri yetkileri olan görevliler idi.
  Eyaletler toprakları dirliklere ayrılarak maaş karşılığı askerlere ve devlete hizmet edenlere verilirdi. Başlıca eyaletler Rumeli, Bosna, Anadolu, Trabzon, Şam, Budin, Temeşvar, Halep, Diyarbakır.
  İstanbulun yönetimi: Başkent olduğundan, yönetimi ayrıydı. Güvenliği Yeniçeri ağası ile Subaşı sağlardı. Belediye işlerine şehir emini bakardı. Adalet işlerine de taht kadısı yürütürdü.

  2. Merkeze bağlı hükümet ve beylikler;
  İç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı devletine bağlı yerlerdir. Başlıcaları Kırım Hanlığı, Eflak beyliği, Boğdan beyliği, Erdel beyliği, Hicaz emirliği. Hicaz emirliği dışındakiler, savaşta orduya kuvvet gönderirler, yıllık vergi verirlerdi.

  3. Özel yönetimi olan beylikler;
  Merkeze uzak eyaletlerdir. Bağdat, Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Yemen ve Basra. topraklar dirliklere bölünmezdi. Bu eyaletlerin valilerine ve komutanlarına Saliyane (yıllık) denilen maaş verilirdi. Bundan dolayı bu eyaletlere saliyaneli eyaletler adı da verilmiştir. Bu eyaletlerin geliri ilitzama verilirdi. İltizam usulünde eyaletlerden alınacak vergi, önceden hazineye, mültezim denilen kişilerce peşin verilirdi. Mültezimler verdikleri vergiyi eyaletlerden toplardı.
  Trablusgurp, Tunus ve Cezayir'den oluşan üç eyalete Garp ocakları denirdi.

  Toprak Yönetimi;
  Köylerde yaşayanların nüfusu, ekonomik faaliyetleri, yazılarak gelirleri belirlenirdi. I. Murat zamanında toprakların dağıtımına başlanmıştır. Kanuni zamanında bu usul daha düzenli hale getirilmiştir. II. Selim döneminde ise toprağın dağıtımı kanunla yapılmaya başlamıştır. Bu işleri Nişancı yapmıştır.
  Toprakların yönetimi devlet elindeydi. Üç yıl ekilmeyen toprakları, devlet başkasına verirdi.
  Toprak hukuki yönden öşür, haraç, miri olmak üzere üçe ayrılmıştır.
  Öşür arazi: Müslümanlara ait topraklardır. Ürünün onda biri oranında vergi alınırdı.
  Haraç arazi: Hristiyan halkın elindeki topraklardır. Toprak sahipleri haraç denilen vergi verirlerdi.
  Miri arazi: Devlete ait olan arazilerdir.

  Miri arazi çeşitleri;
  Vakıf arazi: Gelirleri medrese, hastahane, imaret, kervansaray ve dini yerlere verilen topraklardır. Vakıf arazi satılamazdı.
  Yurtluk Arazi: Gelirleri sınır boylarındaki beylere bırakılan topraktır.
  Ocaklık Arazi: Geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraktır.
  Yurtluk ve Ocaklık araziler satılamaz, bağışlanmaz, vakıf yapılamazdı.
  Mukataa: Geliri hazineye gelen topraklardır. Bu topraklar iltizama verilir. Mültezimler hazine adına geliri toplardı.
  Dirlik: Görev karşılığı olarak başarılı kişilere verilen topraktır. Dirlikler devlet malı olup gelirlerine göre Has, Zeamet, Tımar olmak üzere üçe ayrılır.
  Has: Yıllık geliri yüz bin akçeden çok olan dirliktir. Padişahlara divan üyelerine, yüksek dereceli memurlara verilirdi. Göreve karşılık, Has alanlar devlete sipahi ya da Cebeli denilen (atlı asker) yetiştirirdi.
  Zeamet: Yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasındadır. Orta dereceli memurlara ve komutanlara görev karşılığı verilirdi. Zeamet alanlar o bölgede oturmak ve asker yetiştirmekle yükümlüydü.
  Tımar: Yıllık geliri üç bin ile yirmi bin akçe arasında olan dirliktir. Görev karşılığı verilen Tımar, veraset yoluyla kimseye bırakılamaz. Tımar alanlar üç bin akçeyi kendi geçimlerine ayırırlardı. Buna kılıçtımarı denilir. Diğer gelirlerle, Cebeli ve Eşkinci denilen askerler yetiştirirlerdi.

 3. #3
  Ziyaretci
  Misafir

  Güzel Paylaşım

  Teşekkürler osmanlı bir zamanlar dünyaya hükmediyormus bütün dünya onunmuş ancak koskoca imparatorluk nasıl bu kadar küçüldü anlamak güç doğrusu

 4. #4

  Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  7
  bir zamanlar dünyayı yöneten bu imparatorluk şimdi yok ne garip değilmi ne acayip bir dünya

 5. #5

  Üyelik tarihi
  Nov 2011
  Bulunduğu yer
  Osmanlı İmparatorluğu'ndan
  Mesajlar
  5.213
  Tecrübe Puanı
  528
  Kesinlikle ama yeniden doğuyor kimse merak etmesn

 6. #6

  Üyelik tarihi
  Nov 2011
  Bulunduğu yer
  Osmanlı İmparatorluğu'ndan
  Mesajlar
  5.213
  Tecrübe Puanı
  528

  Osmanlı Devletinde Toprak Yönetimi

  Osmanlı Devletinde Toprak yönetimi, Osmanlı devletinin Toprak yönetimi, Osmanlı devletinin Toprak Yönetimi şeması

  Osmanlı İmparatorluğunun Toprak Yönetimi
  Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete aitti. "Saban giren yer (tarım yapılabilen alan) özel mülk olmaz." anlayışı geçerliydi.

  Bu anlayışın ortaya çıkmasında ülke hanedanın ortak malı*dır prensibi etkili olmuştur. Özel mülk toprakları son derece sınırlıydı. Toprakların büyük bölümünün devletin mülkiyetin*de olması toplum içinde (Osmanlı ailesi dışında) ayrıcalıklı sınıfların oluşmasını engellemiştir. Osmanlı Devleti'nde topraklar iki ana bölüme ayrılmıştır.

  Mülkiyeti devlete ait olan topraklara miri arazi, mülkiyeti özel şahıslara ait olan topraklara mülk arazi denirdi. Bu topraklar ayrıca kendi içlerinde de farklı bölümlere ayrılırdı.

  Örnek Soru: (2008)

  Osmanlı kanunnamelerinde "Saban giren yer mülk olmaz." şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden hangisiyle örtüştüğü savunulabilir?

  A) Toprağın gelirlere göre ayrılması
  B) Artan nüfus oranında yeni tarım alanlarının açıl*ması
  C) Toprağın sadece kullanım hakkının köylüde ol*ması
  D) Dirlik sahiplerinin cebelû yetiştirmek zorunda ol*ması
  E) Her köylü ailesinin geçimini sağlayacak büyük*lükte toprağa sahip olmasına özen gösterilmesi


  MÜLK ARAZİ

  Mülkiyeti şahıslara ait olan topraklardır.

  Öşri:Arapça öşr (1/10) kelimesinden gelir. Topraktan elde edilen ürünün 1/10'unun devlete ödenmesi nedeniyle bu adı almıştır. Bu topraklar Müslümanlara aittir. Fethedildiği za*man onlara verilmiş ya da fethedildiğinde zaten onlara ait olan topraklardır. Bu topraklar alınıp satılabilir, miras bırakı*labilirdi. Toprak sahibi öşür vergisi yanında bir de Çift Resmi (arazi vergisi) ödemek zorundaydı.

  Haraci:Gayrimüslimlere ait topraklara denir. Sahipleri topraklarını satabilir ya da miras bırakabilirdi. Bu tür toprak*ların sahipleri devlete Harac-ı Mukassem (arazi vergisi) ödemek zorundaydı. Ayrıca bu toprakların sahipleri "ispençe" adı verilen bir vergi öderdi.

  MİRİ ARAZİ (DEVLET ARAZİSİ)

  Devlete ait topraklara denir.

  a. Dirlik sistemi (Tımar Sistemi): Osmanlı Devleti'nde miri arazinin en önemli bölümü dirlik topraklarıydı. Tımar sis*temi I. Murat Döneminden itibaren uygulanmıştır. Gelirleri, devlet memurlarına ve askerlere maaş karşılığı olarak bırakılan topraklardır.

  Dirlik sahiplerinin görevleri şunlardır:

  * Toprağı olan kişiler o bölgenin güvenliğini sağlar.
  * Toprakların işlenmesini denetler.
  * Vergi toplar.
  * Topladığı vergi karşılığında atlı asker beslerdi.
  * Savaşçıktığında askerlerinin başında savaşa katı*lırdı.

  Dirlikler yıllık gelirlerine göre üçe ayrılırdı:

  1. Has topraklar:Yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklardır. Padişaha, şehzadelere, vezirlere, divan üyele*rine, beylerbeyi ve sancak beylerine verilirdi. Bunlar kendi*lerine ayrılan topraklarda oturmazlar, vergilerini "voyvoda" adı verilen adamlarına toplatırlardı. Bunlar; geçimleri dışın*da kalan gelirleri ile "cebelü" denilen atlı asker beslemek zorundaydılar.
  2. Zeamet topraklar:Yıllık geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasında olan topraklardır. Bunlar orta dereceli devlet görevlilerine, kadılara, hazine ve tımar defterdarlarına, alay beylerine, kale dizdarlarına, divan kâtiplerine verilirdi. Bun*lar; geçimleri dışında kalan gelirleri ile "cebelü" denilen atlı asker beslemek zorundaydılar.

  3. Tımar topraklar:Yıllık geliri 3.000 akçe ile 20.000 akçe arasındaki topraklardır. Savaşta yararlılık gösteren askerle*re, başarılı memurlara, din görevlilerine verilirdi. Bunlar; geçimleri dışında kalan gelirleri ile "cebelü" denilen atlı asker beslemek zorundaydılar.

  Not: Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemi Selçuklularda ikta sisteminin geliştirilerek uygulanan şeklidir.
  Tımar sisteminde toprakların çıplak mülkiyeti devlete, kulla*nım hakkı köylüye, vergilerini toplama hakkı tımar sahibine aitti.

  Dirlik sistemi sayesinde:

  Hazineden para harcamadan güçlü ordular oluşturulmuş, dirlik bölgesinin asayişi sağlanmış ve böylece devletin iç ve dış güvenlik sorunlarıçözülmüştür.

  Üretimde süreklilik sağlanmış, ülke bayındır hâle getirilmiş, göçebeler yerleşik hayata geçirilip halka zarar vermeleri önlenmiş, böylece sosyo-ekonomik dengeler korunmuştur.

  Örnek Soru:

  Osmanlı Devleti dirlik sistemiyle,
  I. sipahinin geçimini karşılama,
  II. büyük bir askerî güce sahip olma,
  III. kapı kulu askerlerinin maaşını verme

  durumlarından hangilerini sağlayarak hazinenin yükünü azaltmaya çalışmıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  Not: Üç yıl üst üste ekilmeyen topraklar başkasına verilirdi. Toprak kurallarına göre işletilirse babadan oğula kullanım hakkı devredilebilirdi.

  b. Vakıf:Gelirleri sosyal ihtiyaçlar ve kamu yararı için kulla*nılan topraklara vakıf topraklar denirdi. Zengin ve hayırsever kişiler Toprak veya diğer varlıklarının bir bölümünü kamu yararı amacıyla kullanılması için vakfederlerdi. Vakıf toprak*ları alınıp satılamaz, miras bırakılamazdı.

  Vakıflar mütevelli heyeti tarafından idare edilirdi. Vakıf toprakların gelirleriyle cami, medrese, darüşşifa, imaretha*ne, kervansaray gibi birçok eser inşa edilmiştir.

  Vakıf sistemi Osmanlı Devleti'ndeki sosyal devlet anlayışı*nın göstergesidir.

  c. Ocaklık:Geliri kalelere ve tersane giderlerine ayrılırdı.

  d. Yurtluk:Sınır bölgelerini korumak için görevli askerlere ayrılan topraklardır.

  e. Mukataa: Geliri doğrudan devlet hazinesine giden top*raklara verilen addır.

  f. Paşmaklık:Gelirleri padişahın eşleri ve kızlarına ayrılan topraklardır.

  g. Malikaneevleteüstün hizmette bulunan devlet görev*lilerine verilen topraklardır.Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete aitti. "Saban giren yer (tarım yapılabilen alan) özel mülk olmaz." anlayışı geçerliydi.

  Bu anlayışın ortaya çıkmasında ülke hanedanın ortak malı*dır prensibi etkili olmuştur. Özel mülk toprakları son derece sınırlıydı. Toprakların büyük bölümünün devletin mülkiyetin*de olması toplum içinde (Osmanlı ailesi dışında) ayrıcalıklı sınıfların oluşmasını engellemiştir. Osmanlı Devleti'nde topraklar iki ana bölüme ayrılmıştır.

  Mülkiyeti devlete ait olan topraklara miri arazi, mülkiyeti özel şahıslara ait olan topraklara mülk arazi denirdi. Bu topraklar ayrıca kendi içlerinde de farklı bölümlere ayrılırdı.

  Örnek Soru: (2008)

  Osmanlı kanunnamelerinde "Saban giren yer mülk olmaz." şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden hangisiyle örtüştüğü savunulabilir?

  A) Toprağın gelirlere göre ayrılması
  B) Artan nüfus oranında yeni tarım alanlarının açıl*ması
  C) Toprağın sadece kullanım hakkının köylüde ol*ması
  D) Dirlik sahiplerinin cebelû yetiştirmek zorunda ol*ması
  E) Her köylü ailesinin geçimini sağlayacak büyük*lükte toprağa sahip olmasına özen gösterilmesi


  MÜLK ARAZİ

  Mülkiyeti şahıslara ait olan topraklardır.

  Öşri:Arapça öşr (1/10) kelimesinden gelir. Topraktan elde edilen ürünün 1/10'unun devlete ödenmesi nedeniyle bu adı almıştır. Bu topraklar Müslümanlara aittir. Fethedildiği za*man onlara verilmiş ya da fethedildiğinde zaten onlara ait olan topraklardır. Bu topraklar alınıp satılabilir, miras bırakı*labilirdi. Toprak sahibi öşür vergisi yanında bir de Çift Resmi (arazi vergisi) ödemek zorundaydı.

  Haraci:Gayrimüslimlere ait topraklara denir. Sahipleri topraklarını satabilir ya da miras bırakabilirdi. Bu tür toprak*ların sahipleri devlete Harac-ı Mukassem (arazi vergisi) ödemek zorundaydı. Ayrıca bu toprakların sahipleri "ispençe" adı verilen bir vergi öderdi.

  MİRİ ARAZİ (DEVLET ARAZİSİ)

  Devlete ait topraklara denir.

  a. Dirlik sistemi (Tımar Sistemi): Osmanlı Devleti'nde miri arazinin en önemli bölümü dirlik topraklarıydı. Tımar sis*temi I. Murat Döneminden itibaren uygulanmıştır. Gelirleri, devlet memurlarına ve askerlere maaş karşılığı olarak bırakılan topraklardır.

  Dirlik sahiplerinin görevleri şunlardır:

  * Toprağı olan kişiler o bölgenin güvenliğini sağlar.
  * Toprakların işlenmesini denetler.
  * Vergi toplar.
  * Topladığı vergi karşılığında atlı asker beslerdi.
  * Savaşçıktığında askerlerinin başında savaşa katı*lırdı.

  Dirlikler yıllık gelirlerine göre üçe ayrılırdı:

  1. Has topraklar:Yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklardır. Padişaha, şehzadelere, vezirlere, divan üyele*rine, beylerbeyi ve sancak beylerine verilirdi. Bunlar kendi*lerine ayrılan topraklarda oturmazlar, vergilerini "voyvoda" adı verilen adamlarına toplatırlardı. Bunlar; geçimleri dışın*da kalan gelirleri ile "cebelü" denilen atlı asker beslemek zorundaydılar.
  2. Zeamet topraklar:Yıllık geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasında olan topraklardır. Bunlar orta dereceli devlet görevlilerine, kadılara, hazine ve tımar defterdarlarına, alay beylerine, kale dizdarlarına, divan kâtiplerine verilirdi. Bun*lar; geçimleri dışında kalan gelirleri ile "cebelü" denilen atlı asker beslemek zorundaydılar.

  3. Tımar topraklar:Yıllık geliri 3.000 akçe ile 20.000 akçe arasındaki topraklardır. Savaşta yararlılık gösteren askerle*re, başarılı memurlara, din görevlilerine verilirdi. Bunlar; geçimleri dışında kalan gelirleri ile "cebelü" denilen atlı asker beslemek zorundaydılar.

  Not: Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemi Selçuklularda ikta sisteminin geliştirilerek uygulanan şeklidir.
  Tımar sisteminde toprakların çıplak mülkiyeti devlete, kulla*nım hakkı köylüye, vergilerini toplama hakkı tımar sahibine aitti.

  Dirlik sistemi sayesinde:

  Hazineden para harcamadan güçlü ordular oluşturulmuş, dirlik bölgesinin asayişi sağlanmış ve böylece devletin iç ve dış güvenlik sorunlarıçözülmüştür.

  Üretimde süreklilik sağlanmış, ülke bayındır hâle getirilmiş, göçebeler yerleşik hayata geçirilip halka zarar vermeleri önlenmiş, böylece sosyo-ekonomik dengeler korunmuştur.

  Örnek Soru:

  Osmanlı Devleti dirlik sistemiyle,
  I. sipahinin geçimini karşılama,
  II. büyük bir askerî güce sahip olma,
  III. kapı kulu askerlerinin maaşını verme

  durumlarından hangilerini sağlayarak hazinenin yükünü azaltmaya çalışmıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  Not: Üç yıl üst üste ekilmeyen topraklar başkasına verilirdi. Toprak kurallarına göre işletilirse babadan oğula kullanım hakkı devredilebilirdi.

  b. Vakıf:Gelirleri sosyal ihtiyaçlar ve kamu yararı için kulla*nılan topraklara vakıf topraklar denirdi. Zengin ve hayırsever kişiler Toprak veya diğer varlıklarının bir bölümünü kamu yararı amacıyla kullanılması için vakfederlerdi. Vakıf toprak*ları alınıp satılamaz, miras bırakılamazdı.

  Vakıflar mütevelli heyeti tarafından idare edilirdi. Vakıf toprakların gelirleriyle cami, medrese, darüşşifa, imaretha*ne, kervansaray gibi birçok eser inşa edilmiştir.

  Vakıf sistemi Osmanlı Devleti'ndeki sosyal devlet anlayışı*nın göstergesidir.

  c. Ocaklık:Geliri kalelere ve tersane giderlerine ayrılırdı.

  d. Yurtluk:Sınır bölgelerini korumak için görevli askerlere ayrılan topraklardır.

  e. Mukataa: Geliri doğrudan devlet hazinesine giden top*raklara verilen addır.

  f. Paşmaklık:Gelirleri padişahın eşleri ve kızlarına ayrılan topraklardır.

  g. Malikaneevleteüstün hizmette bulunan devlet görev*lilerine verilen topraklardır.


  Kaynak:
  [Linkleri Görmek İçin. Lütfen Üye Olunuz, Üye Olmak İçin Tıkla]


 7. #7
  Banlı
  Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Mesajlar
  413
  Tecrübe Puanı
  0
  gzl paylaşom

 8. #8
  Banlı
  Üyelik tarihi
  Jun 2012
  Mesajlar
  125
  Tecrübe Puanı
  0
  Paylaşım İçin Teşekkürler

Aratilan Kelimeler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

SEO by vBSEO 3.6.0